تبلیغات
نِیِستان نِیِستان - حاجی حاجی ساسی ساسی
 

حاجی حاجی ساسی ساسی

نویسنده: رستم زابلی موضوع: سیاسی و اخبار سیاست، 

 

حاجی حاجی حاجی ام بله

 

آقای کروبی در مناظره با دکتر احمدی نژاد اعلام کرد امام خمینی به من اختیار هرکاری را داده است.اولا فکر نمی کنم امام چنین کاری کرده باشند.

دوما هر انسانی ممکن است در طول تاریخ زندگی اش کافر یا آدم(مومن)شود.

سوما فکر نکنم منظور امام از هرکاری غارت مردم مسکین و بی نوا(البته این یک حدس و گمان است،چون اگر کسی از طریق حلال روزی جکع کند هیچ وقت ثروت آقای کرباسچی یا آقای کروبی یا ... را نخواهد داشت)بوده باشد.

چهارما در دیزی بازه حیای ... کجا رفته.

 

 

برچسب ها: ساسی و حاجی، کروبی،  

() نظرات