تبلیغات
نِیِستان نِیِستان - پیدایش شهرها
 

پیدایش شهرها

نویسنده: رستم زابلی موضوع: مطالب تاریخی، 

 

*بسم الله الرّحمن الرّحیم*

 *شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

 

هدف کلی :

   آشنایی با زندگی شهری

 

اهداف جزئی :

   آشنایی با محدوده شکل گیری اولین شهرها

   آشنایی با سابقه ی شهر نشینی در ایران

   آشنایی با برخی ویژگی های شهر ها

   آشنایی با عوامل موثر در رشد شهرها

   آشنایی با مسائل و مشکلات زندگی شهری

 

چگونگی شکل گیری و پیدایش شهرها :

با به هم پیوستن روستاها شهر های کوچک به وجود آمدند .

 

سابقه ی شهر نشینی در ایران :

شهر نشینی در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد در دوره های هخامنشی و ساسانی شهر های بزرگ و مهمی همچون هگمتانه (همدان ) ، تیسفون ، اصطخر (در نزدیکی شیراز ) رگ (ری) و شوش به وجود آمدند و شهرت جهانی یافتند .

 

 یکی از آشکار ترین تفاوت های شهر و روستا ، نوع فعالیت مردم در آنها ست ، در شهرها، مردم به فعالیت های غیر کشاورزی مشغولند ،مانند : کار در کارخانه ها، اداره ها و......

همچنین روستا ها از شهرها کم جمعیت تر هستند .

 

نقش شهرها :

- هر شهر دارای نوعی عملکرد و کاراصلی است . جغرافی دانان شهرهایی را که از نظر عملکرد یا نقش ، ویژگی های مشابه ای دارند ، به گروه هایی  تقسیم  می کنند . این طبقه بندی ها بر اساس دیدگاه و نگرش جغرافی دانان با هم متفاوت است .

- برخی از عمده ترین نقش های شهرعبارتند از :

شهرهای اداری – سیاسی : این شهرها اغلب شامل پایتخت ها ، مراکز استان ها یا ایالت ها و .... می شوند .

شهرهای بندری : بیشتر این شهرها در سواحل دریاها و آب ها بزرگ شکل گرفته اند .

شهرهای ارتباطی : این شهر ها در کنار جاده های ارتباطی مهم و یا نقاطی که چند راه به یکدیگر می پیوندند ، قرار گرفته اند .  

شهرهای صنعتی : این شهرها به دلیل وجود صنایع خاص رشد و توسعه یافته اند .

شهرهای معدنی : استخراج معادن موجب جذب نیروی انسانی و کم کم بوجود آمدن شهر در کنار آن معادن می شود .

شهرهای دانشگاهی : برخی از این شهرها به سبب مجتمع ها ی بزرگ دانشگاهی ، کتابخانه ها و ... به وجود آمده اند .

برخی  از این شهرها در تعطیلات دانشگاهها چهره ی ساکت و خاموش به خود می گیرند .

 

 

برچسب ها: شهر، پیدایش شهرها،  

() نظرات