تبلیغات
نِیِستان نِیِستان - متن شعر آهنگ مرد هزار چهره
 

متن شعر آهنگ مرد هزار چهره

نویسنده: رستم زابلی موضوع: دانستنی ها، 

 

متن شعر

Romulus Dominus
Romulus Dominus
Remus Romulus Divinus Duramentum
Remus Romulus Divinus Fratercaedes
Sanctus Dominus Exitus Paludamentum
Masculus Dominus Similis Non Fundamentum
Romulus Dominus Maximus Reconcillio
Romulus Dominus Maximus Non Fundamentum
Remus Romulus Divinus Duramentum
Remus Romulus Divinus Fratercaedes
Sanctus Dominus Exitus Paludamentum
Masculus Dominus Similis Non Fundamentum
Romulus Dominus Maximus Reconcillio
Romulus Dominus Maximus Non Fundamentum
Romulus Dominus

 

() نظرات