تبلیغات
نِیِستان نِیِستان - کد تقلب سلطان جاده ها
 

کد تقلب سلطان جاده ها

نویسنده: رستم زابلی موضوع: بازی و کدهای تقلب یا همان رمز بازی، 

 

 کد

 عملکرد

 sllottery

€50,000 و یک جواز رانندگی

slroads

باز شدن قفل همه‌ی جاده‌ها 

 slmap

 پدیدارشدن‌ظرفهای‌نامرئی‌روی‌نقشه 

 slrepair

Backspaceرابزنید،مجانی‌تعمیرشوید 

 slrecover

Ctrl+5رابزنید،تا مجانی‌بازیافت‌بشید. 

 slfillup

سوخت پایان ناپذیر 

mineoff

بدون مین 

slturbine

 -----

 

() نظرات